REMONT WSCHODNIEGO SKRZYDŁA BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO

2017-02-22

W budynku Urzędu Miejskiego w Pyskowicach rozpoczął się remont oraz adaptacja parteru i I piętra skrzydła wschodniego wraz z modernizacją dachu na ww. skrzydle. Roboty o wartości 856.214,08 zł wykonuje Zakład Usługowo-Budowlany „Dacholep” Jolanta Stańczak, a okres ich realizacji to 150 dni, czyli upływa w lipcu br. Docelowo na parterze i I piętrze tego skrzydła siedzibę będzie miał Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach, który zostanie przeniesiony do budynku UM z aktualnej siedziby przy ul. Cichej.

Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego