NABÓR DO GMINNEJ RADY SPORTU

2009-10-20

Burmistrz Miasta Pyskowice zaprasza do składania ofert kandydatów na członków Gminnej Rady Sportu działającej przy Urzędzie Miejskim w Pyskowicach.

Członkiem Gminnej Rady Sportu w Pyskowicach może być wyłącznie przedstawiciel organizacji i instytucji realizującej zadania w zakresie kultury fizycznej, w szczególności: nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy/instruktorzy lub członkowie Zarządu Stowarzyszenia Kultury Fizycznej.

Członkowie Rady swoje funkcje sprawują społecznie. Za udział w posiedzeniach nie przysługuje wynagrodzenie, ani rekompensata za utracone zarobki.

 

Do głównych obowiązków członków Gminnej Rady Sportu w Pyskowicach będzie należało:
1. Opiniowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:
a) projektu budżetu Gminy Pyskowice w części dotyczącej kultury fizycznej i sportu,
b) projektów uchwał Rady Miejskiej dotyczących rozwoju kultury fizycznej i sportu,
c) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje i instytucje na terenie Gminy Pyskowice, dofinansowywanych przez Gminę Pyskowice,
d) dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym z budżetu Gminy Pyskowice w zakresie kultury fizycznej i sportu,
e) projektów programów rocznych współpracy Gminy Pyskowice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi działalność pożytku publicznego, w części dotyczącej zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu.
2. Propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.
3. Współtworzenie gminnego kalendarza imprez.
4. Współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Pyskowice.
5. Współpraca ze szkołami, stowarzyszeniami oraz innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy Pyskowice w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz Komisja Edukacji, Kultury i Sportu w celu wypracowania nowych form i metod rozwoju kultury fizycznej i sportu.

 

Wymagane dokumenty:
 - kwestionariusz osobowy (druk kwestionariusza dostępny w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107, w Wydziale Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 102 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 3, druk do pobrania ),
Kwestionariusz musi być własnoręcznie podpisany przez kandydata.

 

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty należy składać do dnia 03.11.2009r. w Biurze Obsługi Interesanta pok. 107 w godzinach pracy Urzędu lub przesłać na adres: Urząd Miejski Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3, 44-120 Pyskowice (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego).

 

Wszelkich informacji udziela Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych pok. 102 w siedzibie tut. Urzędu Miejskiego przy ul. Strzelców Bytomskich 3, tel. /0 32/ 332 60 77.

 

Planowany termin zakończenia prac związanych z naborem: 16.11.2009r.