NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY

2017-09-06

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy: 03/2017 w ramach poddziałania 19.2, „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Termin składania wniosków: 15-28 września 2017 r. Zakres tematyczny: Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców - Podejmowanie działalności gospodarczej. Szczegóły dotyczące ww. naboru, wnioski do pobrania i regulaminy dostępne są na stronie internetowej www.lesnakrainalgd.pl.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „,Leśna Kraina Górnego Śląska” - logo