NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2015-06-05

W środę 10 czerwca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się IX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


II. Przedstawienie porządku obrad.


III. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

1) przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyskowice
(druk nr 58 przekazano do skrytki radnego 3.06.2015 r.).

 

IV. Wypracowanie stanowiska Rady Miejskiej odnośnie dalszego funkcjonowania składowiska odpadów w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej.

 

V. Sprawy organizacyjne.


VI. Zamknięcie sesji.