NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2016-03-16

W poniedziałek 21 marca br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XIX sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Pyskowic w przedmiocie wejścia miasta Pyskowice w skład związku metropolitalnego.

 

IV. Zamknięcie sesji.