NOWE DOWODY OSOBISTE OD MARCA

2015-02-25

Od 1 marca br. będą obowiązywały nowe zasady wydawania i nowy wzór dowodu osobistego. Nowością będzie możliwość składania wniosków w dowolnym urzędzie na terenie całej Polski oraz przez internet. Format i wymiary dowodu osobistego pozostają bez zmian. Nowe dokumenty nie będą już zawierały niektórych danych. Znikną informacje dotyczące miejsca zameldowania, koloru oczu i wzrostu. Nie będzie też zeskanowanego podpisu właściciela dokumentu. Pojawi się za to informacja o obywatelstwie.

Nowa fotografia
Zdjęcia w dowodach osobistych będą takie same, jak w paszportach. Prawidłowe zdjęcie to kolorowa fotografia o wymiarach 35 x 45 mm i dobrej ostrości, wykonana na jednolitym, jasnym tle. Ma odwzorowywać naturalny kolor skóry i obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków – tak, aby twarz zajmowała 70 – 80% fotografii. Zdjęcie powinno pokazywać wyraźnie oczy – zwłaszcza źrenice i przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Ponadto fotografia powinna być aktualna – wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

 

Dotychczasowe dowody zachowują ważność
Wprowadzenie nowego wzoru dowodu osobistego nie oznacza, że dotychczasowe należy wymienić. Z wnioskiem o nowy dowód osobisty powinny występować jedynie osoby, których dane zawarte w dokumencie zmieniły się, termin ważności ich dowodu osobistego upłynął, bądź będzie to ich pierwszy dowód. Dotyczy to także sytuacji zgubienia, zniszczenia lub kradzieży dokumentu. Bez względu na datę wydania, po 1 marca 2015 r. dowód osobisty nie będzie już potwierdzał miejsca zameldowania. Oznacza to, że zmiana adresu zameldowania nie będzie stanowiła podstawy do wymiany dowodu osobistego. Dotychczasowe dowody zachowują ważność do daty wskazanej w dowodzie.

 

W urzędzie albo w domu
Od 1 marca 2015 r. sami zdecydujemy, gdzie i w jaki sposób chcemy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu osobistego. Jeśli tradycyjnie (w formie pisemnej), to w dalszym ciągu musimy zrobić to osobiście, ale wniosek możemy złożyć w dowolnym urzędzie na terenie kraju. Możemy to także zrobić w formie wniosku elektronicznego – przez internet. W tym przypadku konieczne będzie jednak uwierzytelnienie wniosku podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Do elektronicznego wniosku konieczne będzie dołączenie fotografii w postaci pliku o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej 2,5 MB. Natomiast bez względu na formę złożenia wniosku, gotowy dokument trzeba będzie osobiście odebrać wyłącznie w tym urzędzie, w którym został złożony wniosek. Tylko w szczególnych przypadkach dowód będzie mógł odebrać pełnomocnik.

 

Więcej informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Ochrony Informacji i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Pyskowicach p. 112 (parter), tel. (32) 332 60 22-24, e-mail: e.maj@pyskowice.pl.