Nowy termin otwarcia Lokalnej. Możliwe dalsze utrudnienia

2020-08-27

Informujemy, że zmianie uległ planowany termin oddania do ruchu drogowej „opaski” osiedla jednorodzinnego w rejonie ulicy Wieczorka. Nowa data to koniec września, a nie jak pierwotnie zakładano 31 sierpnia. Przesunięcie spowodowane jest zmianą technologii budowy drogi w związku z nadspodziewanie słabym podłożem oraz ujawnione już w trakcie robót kolizje z infrastrukturą wodociągową.

Nowy termin otwarcia Lokalnej. Możliwe dalsze utrudnienia

Obecnie w związku z robotami zamknięte jest od 24 sierpnia skrzyżowanie ulic Poziomkowa i Dobrawy. Według deklaracji wykonawcy, firmy Colas Polska, uda się dotrzymać terminu i przejazd zostanie ponownie otwarty jutro, 28 sierpnia. Niedługo, najprawdopodobniej już nawet w przyszłym tygodniu, należy spodziewać się dalszych utrudnień. Skrzyżowanie zostanie ponownie zamknięte na czas ułożenia ostatniej, bitumicznej warstwy drogi.

Przypomnijmy, że powstające połączenie liczyć będzie około kilometra długości. Pojawi się oświetlenie, ciąg pieszo-rowerowy i cztery zatoki autobusowe. Inwestycja obejmuje też wykonanie skrzyżowania na włączeniu do ul. Wyzwolenia. Ulica zamknięta będzie dla aut o masie 3,5 ton i cięższych.

Lokalna będzie alternatywnym połączeniem drogi na Brynek i w przeciwnym kierunku, do Gliwic, a drogą wojewódzką, łączącą Pyskowice z Wielowsią i dalej – z Zawadzkiem w województwie opolskim. Inwestycja spowoduje bezpośrednie skomunikowanie terenów mieszkalnych ze strefą inwestycyjną przy ul. Poznańskiej. Wyprowadzenie ruchu z centrum przełoży się na podniesienie bezpieczeństwa.

Całkowity koszt inwestycji to 5 549 653 zł, z czego 2 626 782 zł to środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Aktualnie zakładany termin zakończenia zadania, jeżeli nie wystąpią dalsze nieplanowane prace, to 30 września br.