OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

2020-01-23

Planowana od stycznia podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pyskowice, na podstawie uchwały nr XVI/147/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 19 grudnia 2019 r., nie weszła w życie. W związku z powyższym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu styczniu i lutym br., naliczana jest zgodnie z uchwałą nr nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Pyskowice oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, a więc pozostaje na niezmiennym poziomie. W przypadku zmiany stawki będziemy Państwa informować.