PKS DO STREFY EKONOMICZNEJ

2012-03-13

Radni i Burmistrz Miasta czynią starania o uruchomienie dla potrzeb mieszkańców linii autobusowej PKS z Pyskowic do strefy ekonomicznej w Gliwicach, rejon Stare Łabędy - Brzezinka, w celu umożliwienia dojazdu do pracy, do istniejących tam zakładów, na wszystkie trzy zmiany. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do zainteresowanych mieszkańców o przekazanie do Urzędu Miejskiego w Pyskowicach informacji o chęci skorzystania z tej linii autobusowej. Informacje te należy zgłaszać pod numer tel. Straży Miejskiej w Pyskowicach 986 (telefon czynny całodobowo) do 30 marca br.

Uzyskane informacje zostaną przekazane do PKS, który przeanalizuje zasadność uruchomienia linii pomiędzy Pyskowicami a strefą.

 

Koszt biletu miesięcznego wyniesie ok. 150 do 190 zł miesięcznie, od osoby.