Powstaje chodnik w kierunku stacji benzynowej

2024-03-25

W ramach poprawy bezpieczeństwa pieszych Zarząd Dróg Powiatowych zlecił budowę chodnika przy ul. Gliwickiej od skrzyżowania z ul. kard. St. Wyszyńskiego do stacji paliw przy obwodnicy. Inwestycję powiatu gliwickiego, wartą ponad 1,5 mln zł, w 20 proc. dofinansowuje miasto Pyskowice.

Ciężarówka i koparka w trakcie pracy na poboczu drogi

Nowy ciąg pieszy powstaje na długości 240 metrów. Zakres prac obok części zasadniczej – budowy chodnika - obejmuje między innymi: odwodnienie (wykonanie kanalizacji deszczowej), zabudowę obrzeży i krawężników, roboty wykończeniowe (m.in. obsianie trawą). Bezpieczeństwo pieszych na tym odcinku poprawi zdecydowanie montaż 9 latarni oraz doświetlenie przejścia.

Wykonawcą prac jest spółka Hucz z Boronowa, która wygrała przetarg ceną 1 167 396,70 zł. Inwestycja posiada dofinansowanie w kwocie 836 000,00 zł z Rządowego Programu Rozwoju Dróg oraz wsparcie miasta Pyskowice na sumę 231 875,00. Zadanie w pozostałej części finansuje właściciel drogi – powiat gliwicki.