PROJEKT "WSPARCIE NA STARCIE"

2018-10-16

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach realizuje projekt „Wsparcie na starcie", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Wsparcie na starcie

Głównym celem projektu jest wsparcie osób lub rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym, m. in. długotrwale bezrobotnych, poszukujących pracy, nieaktywnych zawodowo, niepełnosprawnych, itp. poprzez wsparcie doradcze, warsztatowe, szkoleniowe, trenerskie, edukacyjne, środowiskowe, zdrowotne przez min. 3 lata trwania projektu.

Więcej informacji na temat projektu, jego regulamin oraz druki zgłoszeniowe dostępne są na stronie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gliwicach.