PROJEKTY PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2017-06-29

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego na południe od drogi zbiorczej, łączącej ul. Poznańską z ul. Wyzwolenia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 czerwca 2017 r. do 23 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302,II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.pyskowice.pl. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 13 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu terenu położonego na zachód od drogi wojewódzkiej nr 901 – ul. Poznańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 29 czerwca 2017 r. do 23 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach, ul. Strzelców Bytomskich 3, w Wydziale Planowania Przestrzennego i Inwestycji (pok. 302, II piętro), w godzinach pracy Urzędu. Projekt dostępny jest również w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.pyskowice.pl. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu w prognozie oddziaływania na środowisko odbędzie się 13 lipca 2017 r. o godz. 14.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.