PRZETARG NA ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH ROZSTRZYGNIĘTY

2013-05-09

Po wcześniejszym rozstrzygnięciu przetargu i wyłonieniu wykonawcy 7 maja br.  przygotowana została umowa  z  Miejskim  Przedsiębiorstwem  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z o.o.  z  siedzibą  w  Pyskowicach  przy  ul.  Zaolszany  3  na  realizację zadania  pn.:  „Świadczenie  usługi  odbioru  i  zagospodarowania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Pyskowice  w  sposób  przyjazny  dla  środowiska".  Umowa  obowiązuje  do  31.12.2014 r. Za  realizację  zamówienia  Gmina  zapłaci  wykonawcy  2.301.696,00  zł  brutto. Szczegółowe  informacje  na  temat  realizacji  zamówienia  tj.:  harmonogramy,  wyposażanie  w  pojemniki  na  odpady  komunalne  zmieszane  oraz  worki  do  segregacji  odpadów  zostaną  przekazane do informacji  w  późniejszych  terminach.