PYSKOWICKIE PODSTAWÓWKI W PROJEKCIE UNIJNYM

2013-01-14

Zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna czy też warsztaty matematyczno-przyrodnicze dla uczniów zdolnych - m.in. o taką ofertę edukacyjną wzbogaciły się pyskowickie podstawówki. Wszystko to dzięki udziałowi w projekcie "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt ma na celu wyrównanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkół. Pomyślano również o uczniach zdolnych - dla nich przeznaczone są np. zajęcia plastyczne czy też muzyczne.

Europejski Fundusz Społeczny jest głównym narzędziem finansowym Unii Europejskiej, jego wydatki wynoszą około 10% całkowitego budżetu UE. Istotną ich część stanowią pieniądze przeznaczone na edukację. Dzięki temu zainteresowane szkoły mogą realizować u siebie dodatkowe zajęcia - organizowane pod potrzeby danej placówki - a także zdobyć nowe materiały dydaktyczne.

 

W ostatnim czasie pyskowickie placówki (SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6) wzbogaciły się m.in. o komputery, tablice interaktywne, materace, zjeżdżalnie, platforolki, mikroskopy, lupy, kompasy, gitary, dzwonki, sztalugi, farby czy też edukacyjne programy komputerowe. Łącznie na zakup materiałów dydaktycznych wydano ponad 200 tysięcy złotych. W Pyskowicach projektem objętych jest ponad 250 uczniów szkół podstawowych. Mogą oni uczęszczać na następujące zajęcia: logopedyczne, dla uczniów z trudnościami czytania i pisania oraz problemami w edukacji matematycznej, gimnastyki korekcyjnej oraz rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze, plastyczne i muzyczne.