RACJONALIZACJA W ZARZĄDZANIU ZUŻYCIEM MEDIÓW ENERGETYCZNYCH - KONFERENCJA

2008-09-19

3 października 2008r. o godz. 15.00 w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu odbędzie się II konferencja Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Pyskowicach poświęcona racjonalizacji w zarządzaniu zużyciem mediów energetycznych w jednostkach organizacyjnych gminy Pyskowice. Inicjatorami konferencji są: Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej - Józef Rubin oraz Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - dr inż. Waldemar Paszkowski.

Program konferencji:

15.00-15.10 Uroczyste otwarcie - Wacław Kęska - Burmistrz Miasta Pyskowice
15.10-15.30 Prezentacja wybranych aspektów z raportu analizy zużycia mediów na przykładzie Przedszkola nr 5 - Waldemar Paszkowski
15.30-15.45 Analiza stanu prawnego i przesłanek legislacyjnych w zarządzaniu mediami w świetle obowiązujących aktów prawnych - Józef Rubin
15.45-15.55 Przedstawienie sposobu rozliczenia oszczędności zużycia mediów w jednostkach organizacyjnych gminy - Waldemar Paszkowski
15.55-16.15 Prezentacja ogólnej analizy zużycia mediów gminnych jednostek organizacyjnych w odniesieniu do budżetu miasta - Józef Rubin
16.15-16.30 Przerwa na kawę

16.30-17.10 Prezentacja przedstawicieli dostawców mediów: Vattenfall, Idea '98, PWiK, Górnośląska Spółka Obrotu Gazem
17.10-17.25 Omówienie wdrażanych i proponowanych rozwiązań racjonalizujących zużycie mediów w gminnych jednostkach organizacyjnych - Józef Rubin, Waldemar Paszkowski
17.25-17.40 Dyskusja i zakończenie konferencji