REMONT PŁYTY POMOSTOWEJ ORAZ DYLATACJI MOSTU NAD KANAŁEM GLIWICKIM

2009-07-13
Rozpoczęły się prace związane z remontem płyty pomostowej oraz dylatacji mostu nad Kanałem Gliwickim w ciągu ulicy Piaskowej. Firma realizująca to zadanie już od 1 lipca bardzo intensywnie przystąpiła do prac przygotowawczych, których wykonanie było niezbędne do realizacji robót zasadniczych i zminimalizowania okresu całkowitego zamknięcia ruchu, które jest przewidziane do dn. 26 lipca 2009r. Całkowite zakończenie prac remontowych określonych w projekcie technicznym planowane jest z końcem sierpnia 2009r.

Nie uregulowana przez wiele lat sprawa własności mostu w ciągu ul. Piaskowej i wiążący się z tym brak konserwacji tego obiektu powodował powolną degradację elementów konstrukcyjnych obiektu. Z chwilą rozpoczęcia prac związanych z czyszczeniem dna zbiornika Dzierżono w 2003 roku i koniecznością wywozu osadów jedyną możliwą drogą tj. ul Piaskową - Wiejska w kierunku Gliwic znacznie zintensyfikowała się eksploatacja obiektu przez ciężki tabor samochodowy. Należy dodać, że oczyszczanie zbiornika Dzierżono przez firmę „ECCO GAMA" ma na celu powiększenie jego pojemności, co przy intensywnych opadach nawiedzających nasz kraj w ostatnich latach ma ogromny wpływ na prawidłową regulację stanów wód.

Powolny proces degradacji uległ więc radykalnemu przyspieszeniu a szczególnie stalowa dylatacja pozwalająca na termiczne ruchy płyty mostu, znajdująca się po lewej stronie kanału. Oddzielenie stalowego elementu dylatacji od płyty pomostowej powodowało coraz znaczniejsze uszkodzenia krawędzi samej żelbetowej płyty nośnej. Wprowadzone ograniczenia nośności mostu od 20 ton oraz szybkości przejazdu do 10 km/h nie uchroniły wymienionych elementów konstrukcyjnych od ich całkowitego zniszczenia. Stan awaryjny uniemożliwił już całkowicie dalsze użytkowanie obiektu. Dokonano przesunięć w środkach finansowych budżetu Gminy i po negocjacjach zalecono usunięcie awarii za kwotę 195.200,00 zł. firmie „B-Stal" z Czeladzi posiadającej odpowiedni potencjał i doświadczenie umożliwiające realizację trudnych prac mostowych.