REMONT ULICY STRZELCÓW BYTOMSKICH

2013-04-30

Trwa remont zdegradowanej nawierzchni ulicy Strzelców Bytomskich w Pyskowicach, który powiązany jest z poszerzeniem korony drogi. We współpracy z właścicielami sieci podziemnych (szczególnie z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Gliwicach) zdecydowano się także na wymianę i wykonanie niezbędnych napraw infrastruktury znajdującej się pod powierzchnią przedmiotowej drogi. Niestety przy realizacji inwestycji, okazało się, że zamiast planowanego do wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej o długości ok. 200 m. trzeba było wymienić i naprawić ok. 500 m. Natomiast po zimie, podczas kontrolnego monitoringu sieci kanalizacji deszczowej okazało się, że na najbardziej obciążonym odcinku drogi tj. między skrzyżowaniem z ul. Nową do skrzyżowania z ul. Szopena, sieć deszczowa uległa dalszej degradacji co wiązało się z wymianą tego odcinka. W związku z zaistniałą sytuacją prace remontowe na ulicy Strzelców Bytomskich się przedłużają. Za występujące utrudnienia w ruchu i wszelkie niedogodności przepraszamy wszystkich mieszkańców Pyskowic oraz pozostałych użytkowników ul. Strzelców Bytomskich. Dokładamy wszelkich niezbędnych starań by jak najszybciej zakończyć remont ul. Strzelców Bytomskich i przywrócić normalny ruch w mieście. Inwestycja zakończona zostanie w maju br.