REMONTY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

2014-07-11

Tradycyjnie już podczas wakacyjnej przerwy w nauce w pyskowickich szkołach i przedszkolach oraz w Miejskim Żłobku odbywają się prace remontowe i modernizacyjne. W 2014 r. przeznaczonych jest na ten cel 348 000,00 zł z budżetu miasta Pyskowice.

1. Modernizacja bieżni i skoczni w dal w Szkole Podstawowej nr 6 w Pyskowicach przy ul. Wyzwolenia 4.
I-szy etap modernizacji bieżni i skoczni w dal wykonano w 2013 r. Polegał on na zdjęciu i wywiezieniu starej nawierzchni żużlowo-gruntowej, ułożeniu obrzeży betonowych oraz wykonaniu podbudowy z betonu jamistego na podsypce piaskowej. Wykonawcą robót była firma JANSZ Jan Szczurek z Pyskowic, wartość robót wyniosła 36 554,00 zł. II-gi etap modernizacji polegał na wykonaniu nawierzchni poliuretanowej na wykonanej wcześniej podbudowie oraz namalowaniu linii i cyfr oznaczających poszczególne tory bieżni. Roboty wykonano i odebrano w czerwcu br., wartość robót wyniosła 46 916,00 zł, a wykonawcą była firma GRETASPORT z Dąbrowy Górniczej.


2. Remonty placówek oświatowych i Miejskiego Żłóbka.

Dotychczas wykonano:
1. W Gimnazjum nr 1 przy ul. Strzelców Bytomskich 1 w okresie ferii zimowych wykonano remont posadzek w trzech salach lekcyjnych polegający na naprawie podkładu oraz wymianie zniszczonych podłóg z wykładziny PCV oraz pomalowano pięć sal lekcyjnych.
2. W Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 2 w okresie ferii zimowych wykonano wentylację mechaniczną i malowanie sali gimnastycznej oraz wymieniono stare rury stalowe ciepłej wody z kotłowni do basenu na nowe rury z tworzywa sztucznego PP wraz z izolacją cieplną, co przyczyni się do oszczędności energii. Ponadto dostarczono oraz zamontowano nowe urządzenia do uzdatniania wody w basenie. Wykonano również układ pomiarowy kompleksu boisk sportowych ORLIK umożliwiający określenie ilości zużytej energii elektrycznej dla potrzeb kompleksu.
3. W Szkołach Podstawowych nr 4 i 6 oraz Zespole Szkół w ramach dostosowania obiektów do przyjęcia sześciolatków wymieniono po dwie muszle klozetowe w szkolnych ubikacjach dziecięcych.
4. W Przedszkolu nr 2 przy ul. Wyzwolenia Boczna 2 zlikwidowano górkę oraz wymieniono 87,5 mb ogrodzenia.


W trakcie realizacji:
1. W Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Wojska Polskiego 23 przeprowadzony zostanie remont posadzki i malowanie sali lekcyjnej, malowanie kuchni z zapleczem oraz naprawa gzymsu.
2. W Szkole Podstawowej nr 6 przy ul. Wyzwolenia 4 wykonany będzie remont posadzki oraz malowanie biblioteki, malowanie sali lekcyjnej oraz wymiana drzwi w sekretariacie szkoły.
3. W Przedszkolu nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 28 w ramach usunięcia przyczyn zawilgocenia obieralni ziemniaków wykonana zostanie izolacja pionowa części ścian piwnicznych z wykonaniem drenażu opaskowego oraz remont kapitalny pomieszczenia obieralni.
4. W Przedszkolu nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 19 przeprowadzony zostanie remont parkietu w sali zajęć polegający na jego przełożeniu w miejscach występowania luźnych klepek, cyklinowaniu, szpachlowaniu z zagruntowaniem oraz trzykrotnym lakierowaniu parkietu i pomalowaniu cokolików.
5. W Przedszkolu nr 4 przy ul. Dąbrowskiego 3 przeprowadzony zostanie remont zadaszenia oraz schodów wejściowych. Zakres robót obejmuje: wymianę pokrycia daszku z papy z wymianą obróbek blacharskich, odpływów i rur spustowych, naprawę tynków zadaszenia oraz schodów wraz z malowaniem oraz naprawa schodów i podestów z wymianą wycieraczek oraz malowanie balustrad.
6. W Miejskim Żłobku przy ul. Paderewskiego 5 remontowany jest dach, część elewacji oraz trzy pomieszczenia żłobka. Remont dachu i części elewacji obejmuje: wymianę pokrycia z papy na całości dachu z wymianą obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych i nasad wentylacyjnych, naprawę tynków kominów, przedłużenie komina z kuchni o 2 m, naprawę murków attyk, miejscową naprawę tynków, naprawę płyt balkonowych oraz wymianę instalacji odgromowej. Remont pomieszczeń obejmuje: wymianę dwóch okien z parapetami, naprawę tynków oraz malowanie pomieszczeń.