Ruszył program „Moja woda” Ministerstwa Klimatu

2020-07-20

Można składać już wnioski na instalacje do zagospodarowania wód opadowych w ramach programu "Moja woda" realizowanego przez Ministerstwo Klimatu. Program ma na celu ochronę zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej, w tym dzięki rozwojowi zielono-niebieskiej infrastruktury. Odbiorcy indywidualni mogą ubiegać się o dofinansowanie  w  formie dotacji do 5 tysięcy złotych, nie wyższej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia. Wnioski o dotację, regulamin i szczegóły programu znajdują się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Program "Moja woda"