SESJA RADY MIEJSKIEJ

2011-08-16

W czwartek, 18 sierpnia o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się X sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) uporządkowania granic obwodów głosowania na terenie miasta Pyskowice (druk nr 71, przekazano do skrytki radnego 12.08.2011 r.);
2) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r. (druk nr 72, przekazano do skrytki radnego 12.08.2011 r.);
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2027 (druk nr 73, przekazano do skrytki radnego 12.08.2011 r.);
4) dokonania zmian budżetu miasta na 2011 r. (druk nr 74, przekazano do skrytki radnego 12.08.2011 r.);
5) zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na modernizację systemu ciepłowniczego Gminy Pyskowice opartego na Zakładzie Cieplnym przy ul. Poznańskiej, podgrupa SWC 2- pierwszy etap (druk nr 75 przekazano do skrytki radnego 12.08.2011 r.).
IV. Sprawy organizacyjne.
V. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej w Pyskowicach.