SESJA RADY MIEJSKIEJ

2012-09-24
W środę 26 września br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II. Przedstawienie porządku obrad.

III. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Miejskiej.

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

V. Zapytania i wolne wnioski.

VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku.

VII. Potrzeby inwestycyjne i remontowe w mieście - stan techniczny dróg, ulic, chodników.

VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na dofinansowanie realizacji w Szpitalu Powiatowym w Pyskowicach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja zasilania awaryjnego Szpitala, modernizacja pieca do podgrzewania ciepłej wody użytkowej dla potrzeb Szpitala" (druk nr 166, przekazano do skrytki radnego 20.09.2012 r.);

2) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gliwickiemu na pokrycie kosztów zarządzania infrastrukturą powstałą w ramach projektu: pn.: "PIAP-y dla mieszkańców ziemi gliwickiej" (druk nr 167, przekazano do skrytki radnego 20.09.2012 r.);

3) dokonania zmian budżetu miasta na 2012 r. (druk nr 168, przekazano do skrytki radnego 20.09.2012 r.);

IX. Sprawy organizacyjne.
X. Zamknięcie sesji.