SESJA RADY MIEJSKIEJ

2014-09-18

W środę 24 września br. o godzinie 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVI sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miejskiej.
IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.
V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
VI. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.
VII. Stan zaopatrzenia miasta w media (woda, gaz, energia elektryczna) stan obecny, potrzeby inwestycyjne i modernizacyjne, plany.
VIII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
1) utworzenia obwodu głosowania w Szpitalu w Pyskowicach Sp. z o. o, celem przeprowadzenia głosowania w wyborach do Rady Miejskiej w Pyskowicach, Rady Powiatu Gliwickiego, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta Pyskowice (druk nr 368, przekazano do skrytki radnego 08.09.2014 r.);
2) przejęcia w sezonie 2014/2015 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice (druk nr 370, przekazano do skrytki radnego 12.09.2014);
3) nadania nazwy ulicy (druk nr 371, przekazano do skrytki radnego 16.09.2014 r.);
4) dokonania zmian budżetu miasta na 2014 r. (druk nr 372, przekazano do skrytki radnego 16.09.2014 r.);
5) poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 369, przekazano do skrytki radnego 12.09.2014r).

IX. Sprawy organizacyjne.
X. Zamknięcie sesji.