SIERPNIOWA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2016-08-19

W czwartek 25 sierpnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego o godz. 14.30, odbędzie się XXIV sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Porządek obrad:

 

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 

II. Przedstawienie porządku obrad.

 

III. Przyjęcie protokołu z  XXIII  sesji Rady Miejskiej. 

 

IV. Informacja Burmistrza Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, informacja z wykonania uchwał Rady Miejskiej oraz informacja o projektach uchwał przygotowywanych w Urzędzie Miejskim na kolejną sesję Rady Miejskiej.

 

V. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 

VI. Przygotowanie placówek oświatowych do nowego roku szkolnego.

 

VII. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany uchwały nr XX/143/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 1 w Pyskowicach przy ul. Strzelców Bytomskich 1;

2) zmiany uchwały nr XX/144/2012 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia obwodu publicznego Gimnazjum nr 2 w Pyskowicach przy ul. Szkolnej 2;

3) regulaminów targowisk na terenie miasta Pyskowice;

4) przejęcia w sezonie 2016/2017 od Powiatu Gliwickiego zadania zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Pyskowice;

5) postulatu Rady Miejskiej w Pyskowicach dotyczącego renegocjacji zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w zakresie finansowania gminnych inwestycji drogowych;

6) przyjęcia Programu "Pyskowicki Senior 60+";

7) dokonania zmian budżetu miasta na 2016 r.;

 

VIII. Sprawy organizacyjne.

 

IX. Zamknięcie sesji.