SKARBNIK MIASTA PYSKOWICE - ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI

2019-06-18

Burmistrz Miasta Pyskowice ogłasza rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów na stanowisko Skarbnika Miasta Pyskowice.
Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Urząd Miejski/Praca-nabory, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pyskowice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.