ŚLĄSKI ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW

2016-09-01

Śląski Związek Gmin i Powiatów to stowarzyszenie, którego misją jest służba na rzecz społeczności lokalnych i samorządów terytorialnych województwa śląskiego. W ramach Związku zrzeszonych jest obecnie 119 gmin (w tym wszystkie 19 miast na prawach powiatu) i 7 powiatów regionu śląskiego. Teren jego działania zamieszkuje tym samym prawie 4 mln mieszkańców. Zapraszamy do zapoznawania się z informacjami z posiedzeń Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które regularnie będą się pojawiać na naszej stronie internetowej – baner Śląski Związek Gmin i Powiatów.

Śląski Związek Gmin i Powiatów