SPOTKANIE DORADCZE DLA STOWARZYSZEŃ

2016-10-17

W związku ze zmianą ustawy Prawo o stowarzyszeniach i wynikającymi z tego korzyściami i obowiązkami dla organizacji pozarządowych, serdecznie zapraszamy przedstawicieli ww. na spotkanie doradcze, które odbędzie się 20 października br. o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Pyskowicach. 

Celem spotkania jest zapoznanie przedstawicieli stowarzyszeń z najważniejszymi zmianami w ustawie Prawo o stowarzyszeniach i innych ustawach jakie weszły w życie po 20 maja br., ujętymi w następujące zagadnienia tematyczne:

- tworzenie i funkcjonowanie stowarzyszeń (w tym stowarzyszeń zwykłych),

- zatrudnianie członków zarządu,

- tworzenie oddziałów terenowych,

- niezbędne do zgłoszenia zmiany w Krajowym Rejestrze sądowym czy rejestrze Starosty.

 

Spotkanie przewiduje również dyskusję i indywidualne konsultacje. Prelegentem będzie przedstawiciel współorganizatora tj. Inkubatora Społecznej Przedsiębiorczości z Gliwic, Tomasz Pawłowski, t.pawlowski@gcop.gliwice.pl, tel. (32) 238 81 67. Udział w spotkaniu jest nieodpłatny.