STOPIEŃ ALARMOWY BRAVO-CRP – ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI.

2019-10-09

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające, na terytorium całego kraju, drugi stopień alarmowy CRP (BRAVO-CRP). Ostrzeżenie obowiązuje od 10 października (godz. 00:01) do 14 października (godz. 23:59). Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni, związanymi z organizacją wyborów do Sejmu i Senatu.

STOPIEŃ ALARMOWY BRAVO-CRP – ZAGROŻENIA W CYBERPRZESTRZENI.

W przypadku wprowadzenia stopnia alarmowego BRAVO-CRP organy administracji publicznej oraz kierownicy służb i instytucji właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego realizują m. in. takie zadania jak:
• wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych organów administracji publicznej lub systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej;
• monitorowanie i weryfikowanie czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej;
• sprawdzenie dostępności usług elektronicznych;
• poinformowanie personelu instytucji o konieczności zachowania zwiększonej czujności;
• zapewnienie dostępności w trybie alarmowym personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo systemów;
• wprowadzenie całodobowych dyżurów administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

 

Bezpieczeństwo w czasie obowiązywania stopnia uzależnione jest nie tylko od działania właściwych służb, ale też od czujności obywateli. W przypadku zauważania czegoś niepokojącego należy poinformować o tym policję lub Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 

Więcej: https://rcb.gov.pl/10-14-pazdziernika-stopien-alarmowy-bravo-crp-na-terenie-kraju/