STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PYSKOWICE DO ROKU 2030

2017-08-09

Urząd Miejski w Pyskowicach przystąpił do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Pyskowice do roku 2030. Strategia rozwoju miasta stanowi instrument polityki rozwoju lokalnego i ustala jasną drogę, którą powinno kierować się Miasto Pyskowice, by jednocześnie realizować politykę województwa, powiatu, uwzględniać priorytety samorządu oraz potrzeby interesariuszy rozwoju. Dzięki zastosowaniu planowania strategicznego miasto jest w stanie lepiej dostosować się do szybko zmieniającego się otoczenia, przewidzieć problemy i skutecznie je rozwiązywać oraz wykorzystać przy tym potencjalne możliwości rozwoju. Wszelkie informacje na temat ww. strategii dostępne będą i na bieżąco uzupełniane w zakładce: Strategia Rozwoju.