UROCZYSTA SESJA RADY MIEJSKIEJ

2008-06-11

W piątek, 13 czerwca odbędzie się uroczysta XXIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.Rozpoczęcie sesji: godz. 12.00 - Ratusz - Rynek 1. Dalsza część sesji: godz. 13.00 - sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach.

Porządek obrad:

I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Przedstawienie porządku obrad.
III. Uroczysta inauguracja obchodów IX Pyskowickich Dni Rodziny i XXIII Dni Pyskowic.
IV. Wręczenie nagród uczniom - laureatom i finalistom konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2007/2008;
V. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

1) zmiany Uchwały Nr XIX/163/08 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2008r. upoważniającej Burmistrza Miasta Pyskowice do zawarcia porozumienia z Województwem Śląskim w sprawie przejęcia zadania do realizacji;
2) dokonania zmian budżetu miasta na 2008r.

VI. Sprawy organizacyjne.
VII. Zamknięcie obrad sesji nadzwyczajnej-uroczystej Rady Miejskiej w Pyskowicach.