URZĄD DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

2012-04-16

Informujemy, iż zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, obsługa osób uprawnionych przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach odbywa się poprzez pomoc tłumacza języka migowego. Świadczenie jest bezpłatne. Osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z ww. usługi zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Interesanta ze wskazaniem metody komunikowania się. Zgłoszenia można dokonać osobiście (pok. 107), pisemnie, telefonicznie (32 332-60-00), faxem (32 332-60-02), e-mailem na adres: info@pyskowice.pl, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed zamiarem skorzystania z ww. usługi, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Szczegółowe informacje w zakładce Urząd Miejski/Urząd dla niepełnosprawnych.