Uwaga! Obowiązkowa deratyzacja

2024-03-28

Zbliża się doroczna deratyzacja na terenie miasta Pyskowice. Akcja odszczurzania potrwa od 5 do 15 kwietnia br. W piwnicach, na strychach, przy gniazdach śmieciowych zostanie wyłożona trutka. Prosimy o zwrócenie w te dni szczególnej uwagi na dzieci i nie pozostawianie ich bez opieki poza domem. Zwierzęta i ptactwo domowe należy trzymać z dala od miejsc z trucizną.

Element ozdobny

Odszczurzanie będzie polegało na jednorazowym i równoczesnym wyłożeniu trutki we wszystkich
nieruchomościach zabudowy wielorodzinnej w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych
i korytarzach piwnicznych, w nieruchomościach użyteczności publicznej, sklepach oraz obiektach lub magazynach wykorzystywanych do przetwórstwa lub przechowywania produktów spożywczych.

Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację na własny koszt i we własnym zakresie.
Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Pyskowic do 5 kwietnia 2024 r. należy oczyścić podwórza, piwnice, poddasza, komórki, strychy itp. pod kątem ewentualnego pożywienia dla gryzoni. Właściciele i administratorzy nieruchomości zobowiązani są zabezpieczyć odpowiedni zapas trutki, według normy na każde: 100m² pow. lokalu - 0,25 kg trutki, jednostki handlujące żywnością, przetwórnie przemysłu spożywczego - 0,50 kg trutki, w środowisku wiejskim, na każdą zagrodę - 0,25 kg trutki.