Uwaga! Od 1 lipca zmiana policyjnych numerów

2021-06-23

Od 1 lipca nie dodzwonimy się już do pyskowickiego komisariatu przez prefiks „32”. Z tym dniem połączenia telefoniczne poprzedzone tym numerem kierunkowym zostaną wyłączone. Zmiana spowodowana jest unifikacją strefy numeracyjnej dla wszystkich jednostek Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod wspólną liczbą „47”.

Wyróżnik „47” został już uruchomiony w ubiegłym roku, ale w okresie przejściowym funkcjonowały nowe jak i dotychczasowe numery. Z dniem 1 lipca sytuacja ulega uporządkowaniu - działające do tej pory numery z właściwymi dla danego obszaru prefiksami kierunkowymi zostają wyłączone.

Nowe numery kontaktowe wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach są dostępne na stronie https://gliwice.policja.gov.pl w zakładce „Kontakt”.

Nadal funkcjonują ogólny numer alarmowy policji – 997 oraz wspólny numer alarmowy dla wszystkich służb ratowniczych, przez który również połączymy się z policją – 112.