Uwaga! Zmiany w pomocy rodzinom

2021-06-17

W ostatnich tygodniach zmieniły się przepisy dotyczące warunków korzystania z rządowego programu "Dobry start" (tzw. wyprawka szkolna 300 +) oraz Karty Dużej Rodziny – informuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Pyskowicach. Szczegóły poniżej.

Program „Dobry start”

Na mocy nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 15 kwietnia 2021 r. oraz przyjętego w ślad za nią 15 czerwca rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu „Dobry start” zmieniły się warunki uzyskania świadczenia.

Najważniejsze rozwiązania:

  • obsługę programu (przyznawanie i wypłata świadczeń) zamiast instytucji gminnych i powiatowych prowadzić będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • składanie wniosku będzie możliwe wyłącznie przez internet, poprzez systemy teleinformatyczne,
  • wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Więcej na https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-realizacji-rzadowego-programu-dobry-start

Karta Dużej Rodziny

W związku ze zmianą ustawy o Karcie Dużej Rodziny (KDR), ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z 15 kwietnia, która weszła w życie 9 czerwca 2021 r. - wszystkie aktywne karty KDR  uzyskały formę elektroniczną (nie będzie już wniosków o domówienie elektronicznej formy karty).

Każdy właściciel aktywnej karty będzie mógł wyświetlać ją w aplikacji mObywatel. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Uwaga: aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel, będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych.

Karta Dużej Rodziny w aplikacji mObywatel dostępna jest dla każdej dorosłej osoby, której przyznano prawo do KDR i posiadającej ważny polski dowód osobisty i każdego dziecka, któremu przyznano prawo do KDR i posiadającemu mLegitymację szkolną.

Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego oraz dzieci, które nie posiadają mLegitymacji szkolnej mogą korzystać z KDR w formie tradycyjnej – w postaci plastikowej karty.

Dzięki mKDR rodziny wielodzietne mogą korzystać ze zniżek i uprawnień oferowanych przez instytucje publiczne i firmy m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej.

Aplikacja pozwala na przekierowanie użytkowników na portal Emp@tia, gdzie znajduje się mapa partnerów KDR wraz z lokalizacjami i opisem zniżek.

Więcej na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/aplikacja-mkdr.