WAKACYJNE REMONTY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

2008-06-30

Wraz z rozpoczęciem wakacji rozpoczynają się remonty pyskowickich placówkach oświatowych. Największe przedsięwzięcie będzie zrealizowane w Przedszkolu nr 1, gdzie zostanie wymienione pokrycie dachu z dachówki (koszt 110-120 tys. zł).

W pozostałych przedszkolach tj. w Przedszkolach nr 3 i 4 zostanie przeprowadzona wymiana okien, w Przedszkolu nr 2 - naprawa dachu budynku gospodarczego, w Przedszkolu nr 5 - naprawa miejscowa dachu budynku gospodarczego oraz wymiana okna wraz z montażem wentylatora. Także i w szkołach zrealizowane zostaną drobne prace remontowe. W SP4 i SP6 wykonane będą roboty malarskie, a w Gimnazjum nr 1 zamontowane nowe okapy nad kuchenkami. Łączne środki jakie zostały przeznaczone na owe przedsięwzięcia wynoszą 200 tys. zł.