WNIOSEK NA ROZBUDOWĘ DRÓG LOKALNYCH

2008-11-24

W piątek, 21.11.2008 r., złożony został przez Gminę Pyskowice wniosek w ramach Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych, na dofinansowanie rozbudowy układu komunikacyjnego w północnej dzielnicy miasta. W szczególności wniosek dotyczy zakończenia w 2009 r. budowy Al. Jana Pawła II jako niezbędnego fragmentu tego układu komunikacyjnego. W latach 2010 i 2011 w ramach NPBDL Gmina Pyskowice ma zamiar kontynuować ww. rozbudowę poprzez realizację drogi łączącej drogę krajową nr 904 z drogą powiatową (ul. Wyzwolenia).

Połączenie to pozwoli na włączenie ulic miejskich z północnej dzielnicy do tej drogi i odciążenie pozostałych z ruchu samochodowego w tym głównie z rejonu miejskiej starówki.
 
Narodowy Program Budowy Dróg Lokalnych, to wieloletni projekt mający na celu wsparcie samorządów terytorialnych w modernizacji sieci dróg, który w latach 2009-2011 ma zapewnić budowę lub przebudowę kilku tysięcy kilometrów dróg gminnych i powiatowych. Każdego roku z budżetu państwa na budowy dróg lokalnych rząd przeznaczy ok. miliarda złotych. Inwestycje będą realizowane w systemie projektów finansowanych w połowie przez rząd, a w połowie przez beneficjentów składających projekty - samorządy. 
 
O losach naszego wniosku będziemy Państwa na bieżąco informować.