Wybory samorządowe 2024. Zasady głosowania

2024-04-02

Udział w wyborach samorządowych to okazja, by wybrać tych, którzy będą decydować o żywotnych sprawach Pyskowic i ich mieszkańców - od remontów dróg po wydarzenia kulturalne. Jak oddać głos, by miał wagę w kształtowaniu samorządu? Przedstawiamy poradnik wyborcy. Przy okazji przypominamy o zmianie lokalizacji  dwóch obwodowych komisji wyborczych w części południowej miasta.

Element dekoracyjny

Wybory samorządowe odbędą się w niedzielę, 7 kwietnia 2024 r. w godzinach 7:00 - 21:00. Na 21 kwietnia zaplanowana jest druga tura głosowania, ale tylko przypadku takich miejscowości, w których żaden z kandydatów na prezydenta/burmistrza/wójta nie uzyska bezwzględnej większości głosów w pierwszej turze (ponad 50%).

Wybory samorządowe mają inne zasady głosowania w porównaniu z wyborami, w których wybieramy posłów i posłanki czy Prezydenta RP. Bez względu na rodzaj wyborów udział w nich biorą pełnoletni obywatele, którzy mają tzw. czynne prawo wyborcze, inaczej prawo wybierania. Jednak w wyborach samorządowych nie ma możliwości — tak jak w wyborach parlamentarnych — głosować poza miejscem zamieszkania, a nawet w komisjach wyborczych utworzonych w okręgach poza granicami Polski. Specyfika jest taka, że odbywają się na terenie danych jednostek samorządu terytorialnego. Aby bowiem oddać głos na wybranego kandydata, należy figurować w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców (CRW), czyli nazwisko wyborcy musi się znaleźć na liście w komisji, w której on głosuje.

A co w przypadku, gdy miejsce zameldowania nie pokrywa się z miejscem zamieszkania na stałe? W takiej sytuacji wyborca może dopisać się do listy wyborców w obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców na swój wniosek.

Na wyborców czekać będą zestawy kart. Wybierać będziemy przedstawicieli różnych szczebli samorządu, w przypadku Pyskowic - radnych miejskich, rady powiatu gliwickiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego, a także burmistrza. W dniu głosowania należy udać się do lokalu wyborczego właściwego względem miejsca stałego zamieszkania, mieć przy sobie dowód tożsamości, pobrać kartę, a następnie oddać głos, poprzez postawienie znaku "X" w kratce po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata.

Zgodnie z Kodeksem wyborczym głos zostanie uznany za nieważny, jeśli na karcie do głosowania postawi się znak "X" obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów albo nie zaznaczy się znakiem "X" żadnego z kandydatów. Głos będzie też nieważny, jeśli postawimy X wyłącznie obok nazwiska kandydata, który został skreślony przez komisję z listy kandydatów już po wydrukowaniu kart do głosowania.

Gdzie sprawdzić, na kogo można głosować? Informacje o kandydatach są dostępne między innymi na stronie wybory.gov.pl. Kampania wyborcza zakończy się o północy 5 kwietnia.

Jednocześnie zwracamy uwagę na zmianę siedzib dwóch komisji wyborczych. Nową siedzibą OKW nr 1, która dotychczas pracowała w Przedszkolu nr 1 przy ul. Oświęcimskiej 28, będzie Stacja Kultury Pyskowice przy ul. Wolności 16. Natomiast OKW nr 2 zmienia lokalizację z Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej na Szkołę Podstawową nr 5 przy ul. Szkolnej 2.