XLVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach

2022-07-21

W czwartek, 28 lipca br., w sali sesyjnej urzędu miejskiego (parter) o godz. 15.30, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie: dokonania zmian budżetu miasta na 2022 r. (druk nr 454).

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 – 2028 (druk nr 455).

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/354/2018 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice (druk nr 456).

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz zasad rozliczania tygodniowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez gminę Pyskowice (druk nr 457).

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/221/2013 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka w Miejskim Żłobku w Pyskowicach (druk nr 458).

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Żłobka w Pyskowicach (druk 459).

9. Zamknięcie sesji.