Zespół Szkól Specjalnych w Pyskowicach świętuje swoje 60 lat!

2021-06-01

1 czerwca Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach obchodzi jubileusz 60 – lecia. Z tej okazji w szkole odbyła się uroczystość. Zaproszeni goście złożyli na ręce dyrektora placówki Bogusława Hadzika gratulacje i życzenia. W gronie tym znaleźli się m.in. przedstawiciele samorządu Pyskowic, burmistrz Adam Wójcik i wiceprzewodniczący rady Krzysztof Łapucha. Powiat gliwicki był reprezentowany m.in. przez starostę Waldemara Dombka.

Pierwsza w powiecie gliwickim i jedna z pierwszych w ówczesnym województwie katowickim podstawowa szkoła specjalna powstała w 1961 r., właśnie w naszym mieście. Swoją lokalizację zmieniła w 1974 r., przenosząc się do obecnie zajmowanego, charakterystycznego budynku z czerwonej cegły przy ul.Poniatowskiego 2. Kolejny przełom przyniósł rok 1997, kiedy szkoła otwarła się na uczniów z niepełnosprawnością w stopniu głębokim.

Kamieniem milowym w historii placówki był 1999 r., w którym przy szkole podstawowej utworzono gimnazjum specjalne, łącząc je w Zespół Szkół Specjalnych w Pyskowicach z powiatem gliwickim jako organem prowadzącym. W 2006 r. zespół poszerzył się o szkołę przysposabiającą do pracy dla młodzieży do 24 roku życia, a cztery lata później działalność rozpoczęła Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna z siedzibą w Szpitalu Psychiatrycznym w Toszku.

W ostatnich latach, pod okiem obecnego dyrektora Bogusława Hadzika, szkoła przechodzi modernizację – powstają nowe pracownie, pojawiła się winda, realizowane są projekty ze środków unijnych.

„W imieniu władz samorządowych oraz mieszkańców Pyskowic, zwłaszcza uczniów, ich rodziców i opiekunów, a także absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych w Pyskowicach składamy na Pana ręce najserdeczniejsze życzenia, podziękowania, a także wyrazy uznania oraz gratulacje z okazji jubileuszu 60-lecia działalności szkoły przy ul. Poniatowskiego 2.

W dniu tak wspaniałego i zaszczytnego jubileuszu dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w przeszłe, jak i obecne życie szkoły - wszystkim tym, którzy na przełomie ostatnich 60 lat przyczynili się do jej rozwoju, który pozytywnie wpływa na naszą lokalną społeczność, zaspokajając potrzeby edukacyjne, wychowawcze czy społeczne dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach kształcenia” – przekazali w liście gratulacyjnym Przewodnicząca Rady Miejskie w Pyskowicach Jolanta Drozd oraz burmistrz miasta Adam Wójcik.