Znajdźmy imiona dla naszych pomników przyrody

2021-12-02

Są piękne, unikalne, w ich liściach szumi historia Pyskowic. Dla podkreślenia związków z dziejami tych ziem noszą nawet imiona. Ale nie wszystkie. Z 21 pomników zieleni na naszym terenie siedem wciąż czeka na swojego patrona. Chcemy to zmienić przy udziale mieszkańców – będziemy zbierać pomysły na imiona dla drzew – zabytków. 

Na swoje imię czeka siedem pomników przyrody. Trzy (dwie topole kanadyjskie i jedna biała) rosną w parku miejskim, pozostałe (trzy kasztanowce zwyczajne i jeden jesion wyniosły) na terenie Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej.

Zapraszamy do włączenia się w naszą inicjatywę, której celem jest „ochrzczenie” zielonych zabytków. Jak wziąć w niej udział? Dostarczając swoje propozycje, wraz ze wskazaniem konkretnej lokalizacji.

Można to zrobić w trójnasób: elektronicznie na adres drzewa@pyskowice.pl, poprzez fejsbukowy fanpage Pyskowic lub tradycyjnie – składając propozycje do urny w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy pl. Józefa Piłsudskiego 1, np. na formularzu zamieszczonym w listopadowym numerze "Przeglądu Pyskowickiego". 

Na Państwa pomysły czekamy do 1 grudnia. Oceny i wyboru dokona powołana do tego komisja. Wyniki zostaną ogłoszone jeszcze w grudniu.

Uwaga! Przy zgłoszeniu nie jest wymagane podawanie danych osobowych, np. imienia i nazwiska.

Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych osobowych w związku z akcją w klauzuli RODO pod tym linkiem