22 sierpnia startuje głosowanie PBO. Już dziś wybierz swoje zadanie!

2022-08-16

22 sierpnia o godz. 9.00 rozpoczęło się głosowanie w VI edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Na wyrażenie swojego zdania mieszkańcy będą mieć czas do 2 września do godz. 12.00. Tegoroczna wartość PBO to aż 200 000 zł.

Zagłosować może każdy pyskowiczanin, który ukończył 13 lat bądź osiągnie ten wiek w roku bieżącym. Udział osoby niepełnoletniej wymaga zgody rodzica/opiekuna. Jeden mieszkaniec może zagłosować tylko raz, na jedno zadanie i wybierając jeden ze sposobów - na papierze lub elektronicznie.

Formularze i urny do głosowania zlokalizowane są w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach – w holu głównym na parterze, w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych przy placu Józefa Piłsudskiego 1 oraz filii nr 1 przy ul. Traugutta 53 oraz w Miejskim Ośrodku Kultury i Sportu przy ul. kard. St. Wyszyńskiego 27. Głosy w formie elektronicznej są zbierane poprzez stronę internetową:

https://www.pyskowice.pl/budzetobywatelski/formularz-elektroniczny-pbo-2022.html

Zapraszamy do udziału. Głosujmy i zmieniajmy Pyskowice! Lista projektów dostępna jest pod linkiem:

https://www.pyskowice.pl/budzetobywatelski/budzet-obywatelski-2022-vi-edycja.html