ANKIETA

2016-07-01

Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług Urząd Miejski w Pyskowicach prowadzi badanie poziomu zadowolenia klientów. Ankieta dostępna jest w komórkach organizacyjnych Urzędu, którą - aby wziąć udział w badaniu - należy anonimowo wypełnić i wrzucić do urny znajdującej się w holu przy głównym wejściu do budynku Urzędu. Ponadto w zakładce Urząd Miejski/Ankieta dostępna jest ankieta interaktywna. Zachęcamy do uczestnictwa w badaniu i dziękujemy za wypełnienie ankiety. Dołożymy starań aby interesanci byli usatysfakcjonowani z pracy Urzędu Miejskiego w Pyskowicach.