Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Na co idą moje pieniądze
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
  • Kolej na Pyskowice
Koronawirus
Koronawirus - nowy rok szkolny - ważne informacje dla rodziców
Ważne tematy
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Wykaz numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
System Informacji Przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
infoGZM - portal wiedzy o Metropolii
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

Archiwum: 2018 kwiecień

Uroczystości 3 maja - plakat
2018-04-27

3 maja br. (czwartek) odbędą się w Pyskowicach uroczystości upamiętniające 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. W programie m.in. msza św. w kościele pw. św. Mikołaja oraz uroczystości pod Pomnikiem Patriotycznym.

20-lecie partnerstwa miast La Ricamarie - Pyskowice
2018-04-27

Z okazji przypadającego w maju 2018 roku 20-lecia partnerstwa miast La Ricamarie – Pyskowice w dniach 3-6 maja do Pyskowic przyjedzie oficjalna delegacja francuska z miasta La Ricamarie z merem Cyrillem Bonnefoy na czele oraz członkowie Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Francuskiej w La Ricamarie, któremu przewodniczy Jean Rabesco. Główne uroczystości odbędą się w sobotę 5 maja, kiedy to o 12.30 w parku przy placu Józefa Piłsudskiego nastąpi oficjalne odsłonięcie tablicy pamiątkowej: „Skwer La Ricamarie”. Później zapraszamy do Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu, gdzie najpierw o godz. 16.30 odbędzie się konferencja z okazji 20-lecia partnerstwa, następnie o 18.30 na scenie pyskowickiego MOKiS-u zaprezentuje się zespół „Przebudzenie”.

Pyskowicki Budżet Obywatelski - logo
2018-04-23

Zakończyło się głosowanie mieszkańców w ramach drugiej edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Pyskowiczanie wybrali do realizacji dwa zadania. W części północnej miasta: „Tężnia solankowa wraz z małą architekturą w parku przy placu Józefa Piłsudskiego”, natomiast w części południowej miasta: „Modernizacja boiska sportowego w Dzierżnie”. Dziękujemy wszystkim głosującym i wnioskodawcom za zainteresowanie i zaangażowanie w tę ideę. Zwycięzcom, a także wszystkim uczestnikom gratulujemy wspaniałej postawy obywatelskiej i mamy nadzieję, że zwycięskie realizacje przyniosą już niebawem wiele radości zarówno młodym, jak i tym nieco starszym mieszkańcom Pyskowic. Szczegółowe wyniki głosowania dostępne są w zakładce: Pyskowicki Budżet Obywatelski.

Kwietniowy numer "Przeglądu Pyskowickiego"
2018-04-20

Ukazał się nowy, kwietniowy numer "Przeglądu Pyskowickiego". Można go również znaleźć w naszym serwisie internetowym: KWIECIEŃ NR 4 (258).

Informacje Rady Miejskiej
2018-04-20

W czwartek 26 kwietnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach. Przypominamy, że w tygodniu, w którym w czwartek odbywa się sesja Rady Miejskiej, Burmistrz Miasta przyjmuje skargi i wnioski w godzinach 10.00-12.00, natomiast wyznaczeni pracownicy w godzinach 15.00-17.00.

Górnośląsko - Zagłębiowska Metropolia - logo
2018-04-18

Zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii serdecznie zaprasza seniorów i młodzież na spotkania konsultacyjne, organizowane w związku z pracami nad Programem Działań Strategicznych GZM do roku 2022. Spotkanie dla seniorów odbędzie się 24 kwietnia br., o godz. 16.00, natomiast spotkanie dla młodzieży odbędzie się 25 kwietnia br., o godz. 16.00. Oba spotkania odbędą się w siedzibie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w Katowicach przy ul. Barbary 21 A, w sali 320 (III p.).

Rewaloryzacja Parku Miejskiego
2018-04-17

16 kwietnia br. Gmina Pyskowice podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. Rewaloryzacja Parku Miejskiego w Pyskowicach w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Koszt całego projektu: 3.809.519,87 zł (dofinansowanie 85% tj. 3.238.091,88 zł). W ramach rewaloryzacji parku miejskiego przewiduje się m.in.: zagospodarowanie terenów zielonych, wykonanie siłowni zewnętrznej, miejsc piknikowo-grillowych, tras: nordic walking oraz dla rolkarzy, ścieżki na pomostach nad terenem podmokłym, wybiegu dla psów, skwerów wypoczynkowych, schodów terenowych, ławek, koszy na śmieci, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, toalety półautomatycznej, oświetlenia parkowego, monitoringu. Termin realizacji: do końca 2018 roku. Więcej nt. tego zadania, a także innych zadań dofinansowanych w ramach dotacji unijnych można przeczytać w zakładce: Projekty Unijne.

Rekultywacja składowiska rozpoczęta
2018-04-13

10 kwietnia br. podpisana została umowa na realizację zadania związanego z rekultywacją kwatery III składowiska odpadów w Pyskowicach przy ul. Wrzosowej 20a. Wykonawcą prac jest konsorcjum 3 firm: ABG Grzegorz Oleksa z Siemianowic Śląskich – lider konsorcjum, Remondis Aqua Toszek Sp. z o.o. z Toszka – partner konsorcjum, DER Sp. z o.o. z Lublina – partner konsorcjum, w imieniu których występuje lider ww. konsorcjum. W ślad za podpisaną umową, w dniu 12 kwietnia br. przekazano plac budowy, celem realizacji zadania. W związku z powyższym informujemy, iż ruch w obrębie obiektu będzie wzmożony. W pierwszym etapie ruszają prace związane z wypompowaniem i utylizacją odcieków zgromadzonych w niecce kwatery III oraz w zbiorniku odcieków. W kolejnym etapie rozpoczną się roboty budowlane na kwaterze III.

Muzeum Historii Polski - logo
2018-04-12

Muzeum Historii Polski ogłasza konkurs literacko-edukacyjny „40 Pokoleń”. Celem konkursu jest przygotowanie tekstów dla dzieci, które zostaną wydane w formie  książkowej. Na autorów zwycięskich prac czekają nagrody pieniężne. Zadaniem konkursowym jest napisanie i zgłoszenie niebeletrystycznych tekstów rozwijających trzy następujące zagadnienia: Co to jest historia, jakie są podstawowe typy źródeł historycznych, czym zajmuje się historyk?; Jak kształtowały się granice Polski od Mieszka I po rok 1945? – przyczyny i skutki zmian terytorium.; Kto ty jesteś? – język, godło, barwy narodowe, hymn, polski kod kulturowy. Na autorów czekają 3 nagrody po 7000 złotych każda. Termin nadsyłania prac upływa 7 września 2018 roku. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 3 grudnia 2018 roku.Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, po jednej z każdego zakresu tematycznego. Konkurs ma charakter otwarty ‒ może w nim wziąć udział każda pełnoletnia osoba. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wybrany jeden zwycięzca w każdym z trzech obszarów tematycznych. Szczegółowe informacje (regulamin, kwestionariusz zgłoszenia do konkursu) znaleźć można na stronie internetowej www.muzhp.pl.

Urząd Statystyczny w Katowicach - logo
2018-04-12

Urząd Statystyczny w Katowicach zaprasza do zapoznania się z aktualnymi badaniami ankietowymi prowadzonymi na terenie województwa śląskiego. Wśród prowadzonych obecnie badań są m.in.: Uczestnictwo w podróżach krajowych/zagranicznych; Wykorzystanie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych w gospodarstwach domowych. Więcej o tych i innych badaniach, a także o zasadach ich przeprowadzania można przeczytać na stronie www.katowice.stat.gov.pl.

2018-04-12

Wszystkiego o tym, jak obniżyć koszty ogrzewania w swoim domu, równocześnie nie zanieczyszczając powietrza, można się będzie dowiedzieć na  I Targach Energetycznych Powiatu Gliwickiego. Targowej wystawie i wykładom towarzyszyć będą darmowe badania zdrowotne i spora dawka dobrej muzyki. Trzeba ograniczyć niską emisję – taka idea przyświeca organizatorom I Targów Energetycznych Powiatu Gliwickiego, które odbędą się w sobotę 21 kwietnia w Knurowie. Tego dnia od godz. 10.00 do 16.00 na terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie (ul. Szpitalna 29) zapoznać się będzie można z szeroką ofertą wystawców branżowych, prezentujących m.in. piece grzewcze, kotły, pompy ciepła, paliwa ekologiczne, fotowoltaikę itp. Swe stoiska będą mieć także Miasto Knurów, Gmina Gierałtowice i Gmina Pilchowice. Ich prezentacjom towarzyszyć będzie panel edukacyjny, podczas którego prelegenci opowiedzą o walce ze smogiem, ochronie środowiska i zaprezentują zagadnienia z zakresu ogrzewania.

Informacje Urzędu Miejskiego
2018-04-11

Przypominamy właścicielom nieruchomości i zarządcom budynków o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu tabliczki z numerem porządkowym, zgodnie z Art. 47 b (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629 z późn. zm.) Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne. Widoczne i prawidłowe oznaczenie jest niezbędne do odnalezienia prawidłowego adresu dla służb ratunkowych, firm spedycyjnych, operatorów pocztowych, organów władzy publicznej oraz zwykłych mieszkańców.

MZBM - TBS SP. Z O.O. - logo
2018-04-10

Rada Nadzorcza MZBM-TBS Spółki z o.o. w Pyskowicach ogłasza postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu. Zasady i tryb przeprowadzenia konkursu oraz warunki, jakie powinien spełnić kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu MZBM –TBS Spółki z o.o. w Pyskowicach określa Regulamin konkursu. Kandydaci winni składać zgłoszenia w zamkniętych kopertach na adres: MZBM-TBS Spółka z o.o., ul. Strzelców Bytomskich 9, 44-120 Pyskowice, z dopiskiem „Postępowanie konkursowe na stanowisko Prezesa Zarządu” (NIE OTWIERAĆ) w terminie do 27 kwietnia 2018 r. do godziny 14.00. Ogłoszenie o konkursie oraz Regulamin konkursu dostępny jest w zakładce: Praca - nabory. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (32) 233 21 07 oraz w siedzibie Spółki.

Bieg Wiosny 2018
2018-04-09

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Pyskowic i okolic do udziału w Biegu Wiosny 2018, który odbędzie się w piątek 25 maja br. o godz. 15.00 (weryfikacja uczestników biegu od godz. 14.00). Zawodnicy biec będą po obwodzie placu „dożynkowego" wokół ulic: Wojska Polskiego, Szpitalnej i Dworcowej. Uczestnicy rywalizować będą w dwudziestu jeden kategoriach wiekowych. Zapraszamy również zwolenników marszu Nordic Walking. Każdy zawodnik otrzyma pakiet startowy oraz certyfikat uczestnictwa, a dla zwycięzców przewidziane są medale i puchary. Zapisywać można się do 18 maja br. w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach pok. 102, telefonicznie pod nr tel. (32) 332 60 78 bądź w szkołach, do których uczęszczają potencjalni zawodnicy. Regulamin, harmonogram oraz oświadczenia do pobrania dostępne są w zakładce: „Co gdzie kiedy”/Wydarzenia kulturalne i sportowe/Wydział Kultury, Sportu i Spraw Społecznych.

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej
2018-04-05

W środę 11 kwietnia br., w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego (parter) o godz. 14.30, odbędzie się XLVII sesja Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Kwietniowe wydarzenia w Centrum Wystawienniczym
2018-04-05

Centrum Wystawiennicze w pyskowickim Ratuszu (Rynek 1) zaprasza na kwietniowe wystawy i spotkania podróżnicze: 6 kwietnia o godz. 17.00 odbędzie się otwarcie wystawy Norberta Kozioła i Macieja Mazura pt. „Przedwojenne kufle cywili i rezerwistów"; 12 kwietnia o godz. 17.00 odbędzie się otwarcie wystawy pokonkursowej dla wychowanków świetlic szkolnych pt. „Para buch, koła w ruch – magiczny świat wierszy Juliana Tuwima"; 13 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy na przegląd twórczości grupy plastycznej „Ochra" z Woźnik Śląskich pt. "Nasze wspólne malowanie słońca"; 22 kwietnia o godz. 15.00 w ramach klubu podróżnika „Obieżyświat" członkowie Śląskiego Yacht Klubu 2017 wygłoszą prelekcję pt. „Odra dla zuchwałych". Na wszystkie ww. wydarzenia wstęp jest wolny. Serdecznie zapraszamy!

Poszukiwani sprawcy kradzieży pokryw zabezpieczających
2018-04-04

W ostatnim tygodniu z ul. Szpitalnej, Dworcowej oraz Oświęcimskiej skradziono pokrywy zabezpieczające studzienki kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej. Sprawcy poruszają się samochodem Peugeot Partner lub Renault Kangoo koloru czerwonego z otwieraną tylną klapą do góry. Ubrani byli w stroje robocze oraz kamizelki ostrzegawcze. W dniu 27.03.18 r. (wtorek) ok. godz. 10.50 skradziono pokrywy w rejonie ul. Szpitalnej na wysokości nr 23 oraz ul. Dworcowej 6 w rejonie przejścia dla pieszych na wysokości chodnika łączącego ul. Szopena i Dworcową. Ponownie w dniu 30.03.18 r. (piątek) ok. godz. 5.14 te same osoby, także na wysokości przejścia dla pieszych przy ul. Dworcowej 6, dokonały kradzieży kratek zabezpieczających wloty do studzienek kanalizacji deszczowej. Prosimy o pomoc w zidentyfikowaniu sprawców kradzieży, wszelkie informacje można przekazywać pod numer Straży Miejskiej 986 lub e-mail sm@pyskowice.pl.

Pyskowicki Budżet Obywatelski - głosowanie
2018-04-03

Do 13 kwietnia br. potrwa głosowanie w ramach drugiej edycji Pyskowickiego Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie odbywa się w formie papierowej lub elektronicznej, poprzez formularz elektroniczny dostępny na stronie www.pyskowice.pl/budzetobywatelski. W formie papierowej głos można oddać w Urzędzie Miejskim w Pyskowicach: pok. 107 (parter) oraz pok. 227 (I piętro), w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Wypożyczalnia i Czytelnia dla Dorosłych plac Józefa Piłsudskiego 1 i w Miejskiej Bibliotece Publicznej – filia nr 1 ul. Traugutta 53. Uprawnionymi do głosowania są wszyscy zameldowani na pobyt stały lub czasowy mieszkańcy Pyskowic, którzy ukończyli 16 lat lub ukończą 16 lat w 2018 roku. Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedno wybrane zadanie, w jednej formie. Zachęcamy do głosowania na swoich faworytów. To właśnie głosy mieszkańców zadecydują o tym co zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku w naszym mieście. Więcej na temat PBO można znaleźć na stronie www.pyskowice.pl/budzetobywatelski.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Unia Europejska - Pozyskane dotacje
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
izi.Travel - Pyskowicki Przewodnik Oczami Mieszkańców
Grobonet - internetowa wyszukiwarka grobów
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę