Kościół św. Stanisława


Według legendy św. Stanisław, biskup krakowski, uciekając przed królem Bolesławem II Śmiałym (który zamordował 11.04.1079 r. św. Stanisława), wypoczywał na wzgórzu, gdzie dziś stoi kościółek św. Stanisława. Dokładna data budowy kościółka nie jest znana. Pierwsza wzmianka pochodzi z roku 1447. Mówi ona o założeniu przytułku obok drewnianego kościółka, który stoi od niepamiętnych czasów. Kościółek stał poza murami miasta. Z opisu z roku 1679 (protokół wizytacyjny) możemy się dowiedzieć, że był on drewniany, długi na 28 łokci, szeroki na 16, z siedmioma oknami. Obok, oprócz przytułku, znajdował się cmentarz dla katolików i luteranów. Podczas wielkiego pożaru 23.06.1822 r., który zniszczył nasze miasto, kościółek, chociaż cały był drewniany i jego dach pokrywał deszcz iskier, można powiedzieć „cudem" ocalał. W roku 1822 było jeszcze 10 pożarów. Pomimo tego kościół pozostał. Została jednak podjęta decyzja, aby stary już, drewniany obiekt rozebrać. W jego miejscu, ze składek wiernych, zbudowano nowy kościół w stylu gotyckim. Uroczyste poświęcenie odbyło się 28.04 1879 r. W 1899 r. otynkowano surowe mury. I tak do dnia dzisiejszego możemy podziwiać nasz mały, piękny kościółek.