Informacja z posiedzenia Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dn. 15.06.2018 r.