Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

BIURO RADY MIEJSKIEJ

BIURO RADY MIEJSKIEJ

32 332 60 61,

e-mail:

b.rutkowska@pyskowice.pl

pok. 218 (I piętro)

 

- Kierownik Biura - organizacja pracy wydziału; udział w opracowywaniu projektów uchwał Rady Miejskiej; opracowywanie aktów prawa wewnętrznego regulujących sprawy z zakresu powierzonych zadań biura; zapewnienie dostępu do informacji publicznej z zakresu realizowanych przez Biuro zadań, udzielanie informacji publicznej oraz udostępnianie w tym zakresie dokumentów; prowadzenie  sprawozdawczości finansowej z zakresu zadań wykonywanych przez Biuro Rady Miejskiej; obsługa i prowadzenie systemu informacyjnego (BIP) w zakresie działania Biura Rady Miejskie; prowadzenie spraw dotyczących Statutu Miasta Pyskowice.

 

32 332 60 60

e-mail:

j.stasiuk@pyskowice.pl

pok. 220 (I piętro)

- obsługa kancelaryjno-biurowa oraz organizacja posiedzeń Rady Miejskiej i jej komisji; sprawowanie administracyjnej obsługi radnych oraz udzielanie pomocy w wykonywaniu ich mandatu; organizowanie współpracy radnych ze wspólnotą samorządową; zapewnienie obsługi dyżurów przewodniczącego Rady i jego zastępcy; organizacja wyborów ławników  do sądów powszechnych.
Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę