Instagram
Graficzna mapa odnośników Pyskowice.pl Wersja Polska English version Deutsch Version Version Française Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Miejski w Pyskowicach
  • Plan Miasta Pyskowice
  • Wirtualny spacer po Pyskowicach
  • Pyskowicki Budżet Obywatelski
  • Działania proekologiczne
Modernizacja skrzyżowania ul. Gliwickiej/ul. Wyzwolenia z ul. kard. Stefana Wyszyńskiego
UWAGA UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI! - ZMIANA TERMINU UISZCZENIA OPŁATY za rok 2019
Zmiana numerów kont bankowych
Profil zaufany
Portal mapowy
Gison - system informacji przestrzennej
Sprawdź jakość powietrza
Tereny inwestycyjne
Newsletter
Chcesz otrzymywać na swój adres email ostatnie aktualności oraz informacje o nadchodzących wydarzeniach?
Dopisz się do naszego newslettera!

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI

WYDZIAŁ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I INWESTYCJI 

 

 

32 332 60 49

e-mail:

ppi@pyskowice.pl

p.kowalski@pyskowice.pl

pok. 304 (II piętro)

 

 

Naczelnik Wydziału - przygotowywanie i nadzór nad opracowywaniem dokumentów strategicznych dotyczących rozwoju miasta; prowadzenie spraw związanych z udziałem miasta w związkach, organizacjach, fundacjach i innych stowarzyszeniach zwiazanych z działalnością Wydziału; inicjowanie i koordynowanie spraw związanych ze współpracą z innymi gminami, stowarzyszeniami gospodarczymi i jednostkami organizacyjnymi wspierającymi rozwój miasta; prowadzenie spraw zwiazanych z planowaniem i określaniem polityki przestrzennej miasta oraz ochrony zabytków; planowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji miejskich; pozyskiwanie środków pomocowych w tym głównie w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

 

32 332 60 48

e-mail:

b.brutkowska@pyskowice.pl

pok. 101 (parter)

 

 

 

- Przygotowywanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zaświadczeń o położeniu nieruchomości na obszarze rewitalizacji; wydawanie postanowień o zgodności projektów podziałów geodezyjnych z ustaleniami mpzp; wydawanie decyzji dotyczących ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

32 332 60 50

e-mail:

g.macalik@pyskowice.pl

pok. 301 (II piętro)

- Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i realizacją wybranych inwestycji miejskich, w szczególności dotyczących budowy dróg oraz uzbrojenia terenu; sprawowanie nadzoru nad realizacją przeglądów wymaganych Prawem budowlanym dla budynku Urzędu Miejskiego; przygotowywanie wniosków o środki pomocowe ze źródeł pozabudżetowych dla prowadzonych inwestycji; prowadzenie sprawozdawczości finansowej Wydziału.

 

32 332 60 47

e-mail:

g.przybyla@pyskowice.pl

pok. 303 (II piętro)

 - Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i realizacją remontów, modernizacji i inwestycji w obiektach oświatowych i żłobku, w tym ustalanie i kosztorysowanie zakresu prac modernizacyjno-remontowych; opracowywanie planu remontu placówek oświatowych we współpracy z ich dyrektorami oraz ZOPO; przygotowywanie wniosków o środki pomocowe ze źródeł pozabudżetowych dla prowadzonych inwestycji; zastępowanie naczelnika Wydziału w czasie jego nieobecności.

 

32 332 60 58

e-mail:

m.kolanek@pyskowice.pl

pok. 334 (II piętro)

- Prowadzenie całokształtu prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miasta, koordynacja procedury opracowywania nowych projektów lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; przygotowywanie dokumentów do naliczania opłat planistycznych.

 

32 332 60 50

e-mail:

t.pasternak@pyskowice.pl

pok. 301 (II piętro)

 - Prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowaniem i realizacją wybranych inwestycji miejskich; przygotowywanie wniosków o środki pomocowe ze źródeł pozabudżetowych dla prowadzonych inwestycji; uzgadnianie dokumentacji technicznej z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego; prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków w zakresie kompetencji miasta.

 

32 332 60 58

e-mail:

a.glodt@pyskowice.pl

pok. 334 (II piętro)

- Prowadzenie całokształtu prac związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym miasta, koordynacja procedury opracowywania nowych projektów lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; przygotowywanie dokumentów do naliczania opłat planistycznych.

 

32 332 60 50
e-mail:

m.jasinska@pyskowice.pl
pok. 302 (II piętro)

 -przygotowywanie kompleksowej dokumentacji
  formalno-prawnej niezbędnej do rozpoczęcia,
  realizacji i odbioru inwestycji realizowanych
  przez Wydział;
- prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem
  dofinansowania zadań ze źródeł zewnętrznych
  oraz ich realizacja,
- analizowanie możliwości pozyskania środków
  zewnętrznych na sfinansowanie zadań gminy;
- przygotowywanie planów inwestycyjnych.

Wygląd domyślnyZwiększ wielkość czcionkiWysoki kontrast
Logo Pyskowice
Materiały promocyjne
Dla seniorów
Ogłoszenia
Katalog firm
Gazeta lokalna
Informator Pyskowicki
PKPGTVBusKZK GOP

Komunikacja w Metropolii

Górnośląski Związek Metropolitalny

Śląski Związek Gmin i Powiatów Leśna Kraina Górnego Śląska

Związek Subregionu Centralnego

Śląska Karta Usług Publicznych
Wyślij kartkę