Rejestracja psów rasy agresywnej

Informujemy, iż zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. 03. 106. 1002) art. 10 ust. 1 prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psana wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

W celu uzyskania zezwolenia wnioskodawca uiszcza opłatę skarbową w wysokości 82 zł.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. do ras psów uznawanych za niebezpieczne zalicza się:

 1. amerykański pit bull terier,
 2. pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin),
 3. buldog amerykański,
 4. dog argentyński,
 5. pies kanaryjski (Perro de Presa Canario),
 6. tosa inu,
 7. rottweiler,
 8. akbash dog,
 9. anatolia karabash,
 10. moskiewski stróżujący,
 11. owczarek kaukaski.

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 37a ust. 1 w/w ustawy kto prowadzi hodowlę lub utrzymuje psa rasy uznawanej za agresywną bez wymaganego zezwolenia podlega karze aresztu lub grzywny.

UWAGA! Właściciel bądź opiekun psa jest zobowiązany zgłaszać organowi, który wydał zezwolenie o zmianie adresu zamieszkania, zbyciu psa lub jego śmierci.