2021 listopad - rośnie dofinansowanie inwestycji, rośnie inwestycja

Do 10 481 164, 07 zł wzrosła łączna kwota dofinansowania na odnowienie i termomodernizację dawnego dworca kolejowego. Dodatkowe wsparcie ze środków europejskich w ramach puli na rewitalizację z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) to wynik konsekwentnych starań burmistrza Pyskowic Adama Wójcika. Decyzję w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 6 799 298,20 zł podjął zarząd województwa.

Rozpoczęte na początku bieżącego roku prace są na dobrej drodze, by na koniec 2021 doprowadzić zabytkowy budynek do zamkniętego stanu surowego. Firma Milimex S.A. z Siemianowic Śląskich, która wygrała przetarg na I etap robót, wykonała stropy kondygnacji, szyb dla windy i klatkę schodową. Lada moment powinna ruszyć budowa dachu, a w ślad za nią wstawianie okien i drzwi. Według deklaracji wykonawcy zabezpieczenie obiektu powinno być gotowe przed nadejściem zimy.

Na miesiące niepozwalające na kontynuowanie prac na zewnątrz zaplanowano montaż instalacji oraz wykonanie ocieplenia budynku od wewnątrz.

Przypomnijmy, że założenia zakładają odrestaurowanie i przekształcenie zabytkowego dworca w centrum aktywności twórczej „Stacja Kultury”. W pierwszym kroku obiekt został objęty pracami remontowymi i termomodernizacyjnymi o wartości 7 341 410, 58 zł. Łączne dofinansowanie z RPO WSL na tą część zadania z dwóch działów (na rewitalizację i termomodernizację) wyniesie aż do 95 proc. kosztów.