Budowa oświetlenia miejskiego przy wykorzystaniu OZE – budowa oświetlenia hybrydowego na terenie Gminy Pyskowice


 

Logotypy projektu

Miasto Pyskowice pozyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej na budowę oświetlenia hybrydowego na terenie Miasta Pyskowice.

 

Przedsięwzięcie obejmuje zaprojektowanie oraz budowę oświetlenia ulicznego hybrydowego w następujących lokalizacjach:
1. ul. Jaśkowicka – 13 lampy
2. ul. Oświęcimska – 3 lamp
3. ul. Piaskowa – 21 lamp
4. ul. Żużlowa – 9 lamp
5. ul. Rzeczna – 13 lamp


Przedmiotowe rozwiązanie pozwoli na wykorzystanie energii odnawialnej słonecznej i wiatrowej na obszarach, gdzie w chwili obecnej nie ma oświetlenia. W skład systemu hybrydowego wchodzi między innymi lampa drogowa LED, panel fotowoltaiczny, turbina wiatrowa, akumulator, układ sterowniczy.

 

Celem projektu jest zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu uniknięcia emisji zanieczyszczeń dzięki budowie ulicznego oświetlenia hybrydowego w ilości 59 lamp.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu wyniosła: 751 227,42 zł , a wartość dofinansowania wyniosła 638 517,81 zł.

 

Prace zakończyły się we wrześniu 2018 r.
Ponadto, projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach programu "Metropolitalny Fundusz Solidarności". Dofinansowanie wyniosło 103 499,00 zł.